ترجمه کتاب پیوند نژادی کرد و بلوچ توسط محمدسابق نصری

به گزارش سلام پاوه : کتاب پیوند نژادی کرد و بلوچ در تاریخ بلوچ و بلوچستان توسط نویسنده پاوه ای (ساتیاری)ترجمه شد .

به گزارش خبرنگار سلام پاوه : آقای محمد سابق نصری نویسنده پاوه ای کتاب پیوند نژادی کرد و بلوچ در تاریخ بلوچ و بلوچستان رابه زبان کتاب پیوند کرد و بلوچ

فارسی ترجمه نموده است .

این کتاب که در اصل به زبان اردو می باشد نوشته میر نصیر خان احمد زهی بلوچ می باشد و آقای هیوا محمدی زندی آن را به زبان کردی ترجمه کرده است. عنوان کردی این کتاب (میژوی بلوچ و بلوچستان، میژوی ره سه نایه تی بلوچ له کورده ماده کان) می باشد که آقای محمدسابق نصری آن را از زبان کردی به فارسی ترجمه نموده است .

موضوع این کتاب درباره پیوندمحکم وتاریخی کرد و بلوچ می باشد که مولف آن که یک تاریخ نویس بلوچ در پاکستان می باشد از تحقیقات مورخین و منابع موثق به اثبات این پیوندنژادی پرداخته است و بلوچ را از مادها می داند.

کتاب پیوند نزادی کرد و بلوچ


/ 2 نظر / 67 بازدید
درد

[لبخند]

ali

[تایید]