پاییز پاییز

پاییز پاییز - ماموستا گوران

پاییز!
                پاییز! پاییز!
               بووکی قژ زەرد،
               من مات ، تۆ زیز:
               هەردوو هاو دەرد!
              من فرمێسکم ،تۆ بارانت؛
               من هەناسه م، تۆ بای ساردت؛
              من خەم، تۆ هەوری گریانت
              دوایی نایە:دادم ،دادت،
             هەرگیز ،هەرگیز،
              پاییز!پاییز!
 
              پاییز! پاییز!
            شان و مل ڕووت،
            من مات ،تۆ زیز،
            هەردووکمان جووت،
            هەرچەند گوڵ سیس ئەبی بگریین
             ئاڵتوونی دار ئەڕژێ بگریین،
             پۆلی باڵدار ئەفڕێ بگریین،
            بگریین...بگریین...چاومان نەسڕین،
               هەرگیز ،هەرگیز،
                                 پاییز! پاییز!

مامۆستا گۆران

/ 0 نظر / 42 بازدید