ساتیاری(هیتمان)
باران باش...ببار...مپرس کاسه های خالی از آن کیست
صفحات وبلاگ
نویسنده: ناجی مرادی - ۱۳٩٥/٢/٧

نویسنده: ناجی مرادی - ۱۳٩۳/٦/٢٥

پاییز پاییز - ماموستا گوران

پاییز!
                پاییز! پاییز!
               بووکی قژ زەرد،
               من مات ، تۆ زیز:
               هەردوو هاو دەرد!
              من فرمێسکم ،تۆ بارانت؛
               من هەناسه م، تۆ بای ساردت؛
              من خەم، تۆ هەوری گریانت
              دوایی نایە:دادم ،دادت،
             هەرگیز ،هەرگیز،
              پاییز!پاییز!
 
              پاییز! پاییز!
            شان و مل ڕووت،
            من مات ،تۆ زیز،
            هەردووکمان جووت،
            هەرچەند گوڵ سیس ئەبی بگریین
             ئاڵتوونی دار ئەڕژێ بگریین،
             پۆلی باڵدار ئەفڕێ بگریین،
            بگریین...بگریین...چاومان نەسڕین،
               هەرگیز ،هەرگیز،
                                 پاییز! پاییز!

مامۆستا گۆران

 
نویسنده: ناجی مرادی - ۱۳٩۳/٢/٦

 
نویسنده: ناجی مرادی - ۱۳٩۳/٢/٦

بهار 93

نویسنده: ناجی مرادی - ۱۳٩۳/٢/٦

من در سرزمینی زندگی میکنم، که در آن دویدن سهم

 

کسانی است که نمیرسند، و رسیدن حق کسانی است

که نمی دوند..

 


 
نویسنده: ناجی مرادی - ۱۳٩۳/۱/۳٠

 
نویسنده: ناجی مرادی - ۱۳٩۳/۱/۱۸

 
نویسنده: ناجی مرادی - ۱۳٩٠/۱۱/۱

نویسنده: ناجی مرادی - ۱۳٩٠/۱۱/۱

 
نویسنده: ناجی مرادی - ۱۳٩٠/۱٠/٢٤

 
نویسنده: ناجی مرادی - ۱۳٩٠/۱٠/٢۳

مطالب قدیمی تر »
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


تماس با ما